Werk
Robalab

Corporate Identity Robalab

Voor Robalab Deurne (Roba Laboratorium) ontwikkelde Vier Hoog de nieuwe bedrijfsidentiteit. Robalab verricht laboratorium-onderzoek in bodem en water, alsmede voerproducten en levensmiddelen. Het logo laat een onderscheidende 'R' zien, met in de restvorm een erlenmeyer; een zeer herkenbaar item in het laboratorium. Het logo is nadien verder verwerkt in de huisstijl, op het bedrijfspand, het wagenpark en op de banieren.

Robalab is in 2021 overgenomen door Normec en hierdoor is deze huisstijl uitgefaseerd.

Terug naar overzicht